Dilluns, 24 Febrer 2020

Cada català es va gastar 269 euros en cultura l’any passat

La despesa en llibres es va situar en els 53 euros, la de serveis culturals frega els 50 euros mentre que en telefonia i internet supera els 90

|

Cada català es va gastar 269 euros en cultura, una xifra que se situa per sota respecte la del 2017, quan la despesa es va situar en els 305,2 euros. La dada és inferior a la mitjana espanyola, que es va situar en els 274 euros, un 4,8% menys que l’any anterior. Així es despren de l’Anuari d’Estadístiques Culturals corresponents al 2018 del Ministeri de Cultura, que també situa la despesa mitjana per cada llar a Catalunya en els 660,6 euros, per sota dels 751,9 euros de l’any anterior. L’únic sector que creix és la despesa que els catalans fan en equips i accessoris audiovisuals, que passa dels 73,4 euros als 74,6. Per contra, cau la despesa en llibres i publicacions periòdiques (passa dels 67,3 euros el 2017 als 53,2 euros el 2018), els serveis culturals (del 64,1 euros als 49,6 euros l’any passat) i en telefonia mòbil i Internet (que passa dels 100,3 euros el 2017 als 91,6 euros el 2018).
L’informe recull més d’una vintena d’indicadors procedents d’operacions estadístiques incloses en el Pla estadístic estatal que reflecteix, entre altres dades, que el volum d’ocupació cultural va ascendir el 2018 a 690.300 persones a Espanya, un 3,6% de l’ocupació total la mitjana de el període anual.

Es tracta d’una ocupació amb major proporció d’homes, el 60,9% (420.100) enfront de l’39,1% de dones (270.200). Per grups d’edat, la proporció d’ocupats és lleugerament superior en edats joves. A més, es caracteritza també per una formació acadèmica superior a la mitjana, presentant taxes més elevades d’educació superior, el 69,3% enfront de les observades en el conjunt nacional, el 42,9%.

Publicitat

El 69,9% l’ocupació cultural és assalariat, una xifra més baixa que la que s’observa en el total de la població ocupada espanyola que se situa en el 84%.

Les comunitats autònomes amb una major població dedicada a activitats culturals són Madrid, amb un 5,4% i Catalunya, amb un 4,4%. Concretament, hi ha 147.500 persones que treballen a l’entorn del món de la cultura, per sota de les 154.600 que ho feien el 2017, quan el percentatge era del 4,7%.

Creixen les empreses culturals catalanes

En 2018, el nombre d’empreses l’activitat principal de les quals és la cultura va pujar un 3,6%, fins a arribar 122.673 empreses a tot Espanya. Aquesta xifra representa el 3,7% del total d’empreses recollides en el Directori Central d’Empreses de l’Institut Nacional d’Estadística. La major part d’elles, el 82,2%, 100.874, es corresponen amb activitats de la indústria o els serveis, com ara activitats d’edició, de biblioteques, arxius, museus, cinematogràfiques, de vídeo, de ràdio i televisió, o les artístiques i d’espectacles entre d’altres, i el 17,8% restant, 21.799, amb activitats vinculades a el comerç o lloguer de béns culturals.

Aquestes es concentren principalment a Andalusia, 13,2%; Catalunya, 20,1%; País Valencià, 9,6%; i Madrid, amb el 22%. En dades absolutes, Catalunya tenia el 2018 24.675 empreses culturals, per sobre de les 23.882 de l’any anterior.

Publicitat